Facebook

Początek współpracy z Pogoń’04

pogon04
Z wielką radością chcielibyśmy poinformować, że w dniu 13.05.2014 r. w siedzibie Pogoni ‘04 przy ulicy Twardowskiego w Szczecinie, zostało podpisane porozumienie o wieloletniej, wielokierunkowej współpracy pomiędzy Klubem Sportowym Pogoń ’04 a Stowarzyszeniem SportCamp.
W ramach zawartego porozumienia Pogoń ’04 obejmie PATRONAT nad sekcją futsalu/piłki nożnej, funkcjonującą w Stowarzyszeniu.

s1mini

Na zdjęciu od lewej: Mirosław Grycmacher, Paweł Chybiński, Krzysztof Bober

 

O tym wydarzeniu można również poczytać na stronie Pogoni’04
http://pogon04.szczecin.pl/aktualnosci/266-porozumienie-ze-sportcamp.html